Previous

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักบัญชี, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการช่างศิลป์, ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ, ผู้ช่วยทันตแพทย์, นักจิตวิทยาคลินิก [ ..อ่านต่อ ]
ข่าวสารการฝึกอบรม สัมมนาภายนอก
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นบำบัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นบำบัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง "คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)" [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.
การเข้าใช้งาน โปรแกรมแบบรายงานสถิติหน่วยงาน โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคู่มือการใช้งาน
โปรดใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บบราวน์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น [ ..อ่านต่อ ]
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
ปริมาณการเบิกเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ข้อมูลปริมาณการเบิกเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM)
เผยแพร่หลักการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง เอกสารคุณภาพที่แก้ไข
โดยมีกำหนดประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558 [ ..อ่านต่อ ]
สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.ตร.
การเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร.
เนื่องด้วยศูนย์เครื่องมือแพทย์มีความประสงค์ ขอเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร. จากการที่บริษัท Siamed เป็นผู้รับจ้างเหมา [ ..อ่านต่อ ]
กลุ่มงานรังสีวิทยา
+ กลุ่มงานรังสีวิทยา ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มเอกซเรย์และจะดำเนินการทำลายฟิล์มของผู้รับบริการ
ด้วยกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มและจะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้รับบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวา [ ..อ่านต่อ ]
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)
สารบัญ ข้อมูลรายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โรงพยาบาลตำรวจ
ด้วยงานคุณลักษณะเฉพาะ กบ.บก.อก.รพ.ตร. ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุสำหรับให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ได้ใช้ประกอบในการจัดหานั้น [ ..อ่านต่อ ]
(22 มกราคม 2557) คำอธิบายแบบ คพ3
(22 มกราคม 2557) แบบ คพ 3
Health Update
+ อาการคันตามผิวหนัง
ผิวหนังที่ดีย่อมเป็นที่ปราถนาของทุกคน แต่หากผิวหนังขึ้นผดผื่นและมีอาการคันจะทำยังไง อาการคันผิวหนังนำมาซึ่งความรำคาญและทำให้เสียบุคลิค รวมไปถึงยังทำร้ [ ..อ่านต่อ ]