Previous

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลตำรวจร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช [ ..อ่านต่อ ]
ข่าวสารการฝึกอบรม สัมมนาภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจเข้าร่วม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเเละข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจเข้าร่วม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเเละข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบ [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ (IT Contingency plan) จัดทำโดย :ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ (IT Contingency plan) จัดทำโดย :ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๗ - [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตร.
การประชุมของศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตร."PGHCC 3" วันที่ 20-21 พ.ย.2557ณ ห้องประชุมอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา
การประชุมของศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตร."PGHCC 3" วันที่ 20-21 พ.ย.2557ณ ห้องประชุมอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ [ ..อ่านต่อ ]
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
เรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง
เรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "1 st Internal PAJAC" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ [ ..อ่านต่อ ]
ข่าวสารโรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
ประกาศ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ และ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM)
"แหล่งรวมสื่อ การเรียนรู้ที่ทันสมัย" โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่ สรพ.ได้พัฒนาขึ้น การบรรยาย การอบรม จากงานประชุมต่างๆ บทสัมภาษณ์ เรื่องเล่าดีๆ ประสบการณ์การทำงานคุณ [ ..อ่านต่อ ]
สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.ตร.
การเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร.
เนื่องด้วยศูนย์เครื่องมือแพทย์มีความประสงค์ ขอเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร. จากการที่บริษัท Siamed เป็นผู้รับจ้างเหมา [ ..อ่านต่อ ]
กลุ่มงานรังสีวิทยา
+ กลุ่มงานรังสีวิทยา ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มเอกซเรย์และจะดำเนินการทำลายฟิล์มของผู้รับบริการ
ด้วยกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มและจะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้รับบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวา [ ..อ่านต่อ ]
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)
สารบัญ ข้อมูลรายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โรงพยาบาลตำรวจ
ด้วยงานคุณลักษณะเฉพาะ กบ.บก.อก.รพ.ตร. ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุสำหรับให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ได้ใช้ประกอบในการจัดหานั้น [ ..อ่านต่อ ]
(22 มกราคม 2557) คำอธิบายแบบ คพ3
(22 มกราคม 2557) แบบ คพ 3
(22 มกราคม 2557) คำอธิบายแบบ คพ2
Health Update
+ อาการคันตามผิวหนัง
ผิวหนังที่ดีย่อมเป็นที่ปราถนาของทุกคน แต่หากผิวหนังขึ้นผดผื่นและมีอาการคันจะทำยังไง อาการคันผิวหนังนำมาซึ่งความรำคาญและทำให้เสียบุคลิค รวมไปถึงยังทำร้ [ ..อ่านต่อ ]
5 อันดับข่าวล่าสุด
ข่าวรับสมัครงาน รพ.ตร.