Previous

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ
รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติราชการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ศชต.)
(แก้ไขเอกสาร ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558) รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติราชการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ศชต.) [ ..อ่านต่อ ]
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
กิจกรรมอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน 6-15 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธศรัทธาวนาราม (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี
กิจกรรมอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน 6-15 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธศรัทธาวนาราม (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี [ ..อ่านต่อ ]
ข่าวสารการฝึกอบรม สัมมนาภายนอก
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นบำบัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นบำบัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง "คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)" [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.
การอบรมโปรแกรม “Medical DeskTop” 5-9 มกราคม 2558 ณ ห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.
การอบรมโปรแกรม “Medical DeskTop” 5-9 มกราคม 2558 ณ ห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตร.
การประชุมของศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตร."PGHCC 3" วันที่ 20-21 พ.ย.2557ณ ห้องประชุมอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา
การประชุมของศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตร."PGHCC 3" วันที่ 20-21 พ.ย.2557ณ ห้องประชุมอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM)
"แหล่งรวมสื่อ การเรียนรู้ที่ทันสมัย" โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่ สรพ.ได้พัฒนาขึ้น การบรรยาย การอบรม จากงานประชุมต่างๆ บทสัมภาษณ์ เรื่องเล่าดีๆ ประสบการณ์การทำงานคุณ [ ..อ่านต่อ ]
สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.ตร.
การเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร.
เนื่องด้วยศูนย์เครื่องมือแพทย์มีความประสงค์ ขอเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร. จากการที่บริษัท Siamed เป็นผู้รับจ้างเหมา [ ..อ่านต่อ ]
กลุ่มงานรังสีวิทยา
+ กลุ่มงานรังสีวิทยา ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มเอกซเรย์และจะดำเนินการทำลายฟิล์มของผู้รับบริการ
ด้วยกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มและจะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้รับบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวา [ ..อ่านต่อ ]
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)
สารบัญ ข้อมูลรายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โรงพยาบาลตำรวจ
ด้วยงานคุณลักษณะเฉพาะ กบ.บก.อก.รพ.ตร. ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุสำหรับให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ได้ใช้ประกอบในการจัดหานั้น [ ..อ่านต่อ ]
(22 มกราคม 2557) คำอธิบายแบบ คพ3
(22 มกราคม 2557) แบบ คพ 3
Health Update
+ อาการคันตามผิวหนัง
ผิวหนังที่ดีย่อมเป็นที่ปราถนาของทุกคน แต่หากผิวหนังขึ้นผดผื่นและมีอาการคันจะทำยังไง อาการคันผิวหนังนำมาซึ่งความรำคาญและทำให้เสียบุคลิค รวมไปถึงยังทำร้ [ ..อ่านต่อ ]