Previous

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.- ผบก. หรือเทียบเท่าในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.- ผบก. หรือเทียบเท่าในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ [ ..อ่านต่อ ]
ข่าวสารการฝึกอบรม สัมมนาภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เรียนรู้พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกและการใช้งานในศูนย์การศึกษาพ [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ (IT Contingency plan) จัดทำโดย :ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ (IT Contingency plan) จัดทำโดย :ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๗ - [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตร.
การประชุมเรื่อง InterHospital Cardiovascular Medical Conference 2014
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 12.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Simulation Training Center อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี ชั้น 9 รพ.ตร. [ ..อ่านต่อ ]
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
+ งานประชุมวิชาการข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลตำรวจ ครั้งที่ 3
เรียนเชิญแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลตำรวจ ครั้งที่ 3 (POLICE ADVANCE JOINT ACADEMIC COUR [ ..อ่านต่อ ]
ข่าวสารโรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
ประกาศ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ และ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญคณะทำงานผู้ประสานการพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญคณะทำงานผู้ประสานการพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง "FACILITATOR ผู้ประสานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล" [ ..อ่านต่อ ]
สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.ตร.
การเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร.
เนื่องด้วยศูนย์เครื่องมือแพทย์มีความประสงค์ ขอเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร. จากการที่บริษัท Siamed เป็นผู้รับจ้างเหมา [ ..อ่านต่อ ]
กลุ่มงานรังสีวิทยา
+ กลุ่มงานรังสีวิทยา ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มเอกซเรย์และจะดำเนินการทำลายฟิล์มของผู้รับบริการ
ด้วยกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มและจะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้รับบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวา [ ..อ่านต่อ ]
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)
งานคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2557
งานคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2557 [ ..อ่านต่อ ]
(22 มกราคม 2557) คำอธิบายแบบ คพ3
(22 มกราคม 2557) แบบ คพ 3
(22 มกราคม 2557) คำอธิบายแบบ คพ2
Health Update
+ อาการคันตามผิวหนัง
ผิวหนังที่ดีย่อมเป็นที่ปราถนาของทุกคน แต่หากผิวหนังขึ้นผดผื่นและมีอาการคันจะทำยังไง อาการคันผิวหนังนำมาซึ่งความรำคาญและทำให้เสียบุคลิค รวมไปถึงยังทำร้ [ ..อ่านต่อ ]